Get started with Lite

INSTALLASJON
Koble den medfølgende kabelen i uttaket på venstre side på din Mousetrapper, og den andre enden i datamaskinens USB-port. Når den er installert, fungerer din Mousetrapper og dens knapper som vist på bilde.

…

Grunnleggende tips

PLASSERING
Plasser din Mousetrapper mellom deg og tastaturet. Mellomromstasten på tastaturet bør være plassert rett foran styrematten. Har du et lavt tastatur, feller du ut tastaturunderlaget som finnes under din Mousetrapper og legger tastaturet på den.

SLÅ AV KLIKKFUNKSJONEN I MATTEN
Hvis du ønsker det, kan du slå av klikkfunksjonen i matten slik at datamaskinen ikke reagerer når du klikker. Hvis du vil gjøre dette, kobler du først fra USB-kabelen. Deretter holder du nede de to store knappene og kobler til USB-kabelen igjen. Nå er endringen utført. Lysdioden blinker en kort stund for å bekrefte innstillingen. Hvis du vil slå på igjen funksjonen, gjentar du denne prosedyren.

Vil du lagre denne informasjonen til senere?

Last ned Quickstart-guiden