Installasjon

Koble den medfølgende kabelen til kontakten på venstre side av Mousetrapper og den andre enden til PC-ens USB-port. Når Mousetrapper er tilkoblet, fungerer den og knappene på den i henhold til anvisningene i hurtigveiledningen (som du finner i kartongen, og som kan lastes ned på denne siden).

…
…

Trådløs bruk

Mousetrapper Prime: Åpne batteriluken på undersiden av produktet og koble til batteriet. Trykk på begge rulleknappene (Scroll up/ Scroll down) samtidig i 4 sekunder. Når LED-indikatoren til venstre blinker blått, går du inn i datamaskinens Bluetooth-meny og kobler enheten til navnet ”MT Prime ble”. Når tilkoblingen er fullført, slokker LED-indikatoren.

Mousetrapper Alpha: Flytt strømbryteren på undersiden til ON. Når Mousetrapper kan påvises, ser du et blått lys som blinker. Foreta parkobling via Bluetooth-menyen på PC-en. Når Alpha er koblet til PC-en, vil den blå lampen blinke raskt og deretter slokke.

Grunnleggende tips

Plassering (alle produkter bortsett fra Alpha):
Plasser Mousetrapper mellom deg og tastaturet. Mellomromtasten på tastaturet bør ligge rett overfor styrematten. Hvis du har et lavt tastatur, slår du ut tastaturunderlaget under Mousetrapper og plasserer tastaturet på dette.

Plassering (Alpha):
Plasser Alpha nær kroppen, foran skjermen eller den bærbare PC-en.

Rulling: Du ruller på styrematten ved å plassere fingeren ved styremattens høyre kant. Du trenger ikke å trykke matten ned, men bare dra fingeren opp eller ned langs kanten.

…
…

Skreddersy opplevelsen med MT Keys

Med programmet MT Keys kan du selv velge hvilke funksjoner de programmerbare knappene skal ha. Last ned MT Keys ved å gå inn på https://mousetrapper.no/software/ og velge MT Keys for Windows eller OS X. Følg deretter anvisningene.

Når MT Keys er lastet ned, får du opp et bilde av produktet ditt. Plasser markøren på knappen til funksjonen som du ønsker å endre. Klikk på den ved å trykke lett på styrematten én gang. I nedtrekksmenyen som vises, kan du velge hva du vil at knappen skal gjøre – du kan velge alt fra å legge til en knappekombinasjon du ofte bruker til å legge inn en tekststreng som du deretter kan lime inn.

MT Keys er å få til alle produkter bortsett fra Mousetrapper Lite.

Hold produktet ditt oppdatert

I MT Keys laster du ned viktige programvareoppdateringer til produktet ditt. * Når programmet er åpent, vises eventuelle oppgraderinger i form av en blinkende sky. Klikk på skyen for å laste ned den nyeste versjonen av programvaren. Sørg for å åpne MT Keys med jevne mellomrom for å sikre at produktet er oppdatert!

*Gjelder Mousetrapper Alpha.

…