Produsert i Sverige – for menneske og planet

Les mer

Da vi i 1994 lanserte vår første Mousetrapper, var det fordi vi forsto at den tradisjonelle datamusen ikke er optimal for å få en god ergonomisk arbeidsstilling. Vi ønsket å gjøre arbeidsmiljøet bedre, slik at flere kan unngå det som kan utvikle seg til å bli livsvarige smerter i nakke, arm og håndledd.

Arbeidsmiljø står i sentrum for alt vi gjør – som vi sier i mottoet vårt: Fight the Pain. Da er det også naturlig at vi gjør vårt ytterste for at medarbeiderne våre skal få et bedre arbeidsmiljø.

Et produksjonsmiljø omfatter mange arbeidsoperasjoner som kan være både tunge og repetitive. Med ny teknologi, automatisering og de nyeste verktøyene gjør vi det vi kan for å unngå at noen skal bli rammet av yrkesskader. Fight the Pain er en ledestjerne også når vi utformer vårt eget produksjonsmiljø.

156 tonn

Sparer rygger

Vår nye palettbane er konstuert for å forflytte Mousetrapper-enhetene gjennom produksjonsmiljøet på en enkel måte. Samtidig så vi nærmere på hvordan vi kunne redusere ryggbelastningen for medarbeiderne. Med den nye palettbanen viser det seg at vi slipper å løfte 75 kg hver time eller 600 kg per dag – noe som blir 156 tonn i løpet av et år. Bedre ergonomi og gladere rygger når vi lever som vi lærer. Som vi pleier å si: Fight the Pain.

700 000 skruer

2 700 skruer per dag

Det skal mange skruer til for å montere alle delene i en Mousetrapper. Faktisk hele 700 000 skruer for å skru sammen hele årsproduksjonen. Omregner vi det til årsarbeidstid, blir det 2700 skruer per dag – eller ca. 6 skruer i minuttet.

For å klare det, både ut fra produksjonsbehov og for å unngå unødige belastningsskader, har vi investert i flere hel- og halvautomatiske løsninger som sørger for at skruene kommer raskt og effektivt på plass.

40 mil

Mindre bæring

En annen konsekvens av det nye produksjonsmiljøet er at vi har redusert behovet for å bære Mousetrapper-enhetene mellom stasjonene. Vi har faktisk redusert avstanden som vi bærer rundt på Mousetrapper-enheter med 40 mil i året. Det betyr at vi slipper å gå 200 meter med en Mousetrapper i løpet av en time. Ikke verst.

…

Full kontroll med kvaliteten

Våre Mousetrapper-enheter er kjent for god holdbarhet. Noen synes at de holder for lenge – det er vi ikke enige i, siden vi er stolte av kvaliteten vår. Kvalitet er et hedersord for oss, og med produksjon i egne lokaler er det noe vi har svært god kontroll med. Og siden vi har investert i automatisering av mange tunge eller repetitive arbeidsoperasjoner, får vi også en positiv bivirkning. Mennesket er fantastisk, men en automatisert stasjon gjør enda færre feil. Egentlig aldri, hvis alt fungerer som det skal. Det betyr at vi nå kan produsere med enda høyere kvalitet, og våre Mousetrapper-enheter vil holde enda lenger. En viktig måte å redusere klimapåvirkningen på er å forlenge levetiden til alt vi bruker, så hvis Mousetrapper lever enda et par år lenger, er ingen mr fornøyd enn oss.

Med egen produksjon reduseres antall lange transporter

Når stadig mer av produksjonen – ja, faktisk det meste – skjer i egne lokaler, får vi bedre kontroll med blant annet produksjonstider og kvalitet. Et annet viktig moment er at vi også slipper en mengde transporter. Transport er en av de største miljøskurkene, og i tråd med vår bærekraftstrategi jobber vi hardt for å redusere transportbehovet. Så jo mer vi kan produsere i egne lokaler, desto færre lange transporter er det behov for, noe som er positivt og gir mindre klimapåvirkning.

Les mer
…
…

Moderne produksjonsmiljø

Gjennom kontinuerlige investeringer i produksjonsmiljøet oppnår vi mange fordeler. Dels fjerner vi flaskehalser med halv- og helautomatiserte arbeidsoperasjoner, noe som gjør at effektiviteten øker, og dels – paradoksalt nok – at kvaliteten faktisk øker når vi fjerner repetitive operasjoner. Å unngå stress og spenningsrelaterte skader er positivt for arbeidsmiljøet. I siste instans medfører det et bedre produkt – og et bedre arbeidsmiljø.

En annen ting som er viktig for å skape et moderne produksjonsmiljø, er naturligvis å minimere belastningen på klimaet. Vi bruker for eksempel bare fornybar energi, og samarbeider aktivt med leverandører i nærområdet for å forbedre og utvikle klimaarbeidet gjennom hele kjeden.

Vil du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft?