Fight the Pain

Den svenske oppfinneren Rolf Strömberg lanserte vår første Mousetrapper i 1994. En suksess som i dag er markedsleder i Norden og lanseres internasjonalt. I dag vet vi, og de fleste ergonomer og arbeidsterapeuter, at smerter ved bildeskjermen kan unngås.

Mousetrapper designes, utvikles og produseres i Sverige og vi er stolte over å kunne ha full kontroll over hele prosessen.

Design for en enklere hverdag

Design er noe av det viktigste vi har. Pen design gjør at vi ønsker å bruke et produkt og funksjonell design gjør dessuten at det hjelper sin bruker.
I Mousetrapper jobber vi hele tiden med begge deler der vi gjør alt for at våre produkter skal være mest mulig estetisk tiltalende – uten å fire på funksjonaliteten. Med nettopp funksjonell design hjelper vi brukeren på beste måte.

…

En del av en helhet


Bærekraft handler om veldig mye mer enn bare materialvalg og transport. Alt henger sammen, og beslutninger vi tar i dag får konsekvenser i fremtiden. Det handler naturligvis om ansvar for jorden vår og miljøet, men også om å skape gode vilkår for medarbeidere, bidra til samfunnsnytte og fremme sunn forretningsvirksomhet. I Mousetrapper ønsker vi mer enn bare å ha en velformulert policy. Vi har et sterkt ønske om å være med og dra lasset.

Det er ikke enkelt. Rollen som produsent får konsekvenser som det kan være vanskelig å ha oversikt over. Men så langt det er mulig ønsker vi å være en del av en helhet og ta vårt ansvar.

Les mer

Utvikling for morgendagens krav


Vi lever i en verden i stadig forandring. Kravene fra både brukerne og markedet endrer seg hele tiden. Vår dyktige utviklingsavdeling jobber hver dag med å finne løsninger som ligger i forkant. Vil du vite mer om hvordan vi arbeider for å utvikle våre produkter? Kontakt oss, vi forteller gjerne mer!

…
…

Over 25 års erfaring


Vi vet hva vi snakker om. Siden starten har vi arbeidet aktivt for stadig å forbedre og utvikle bransjen. Med smarte innovasjoner og teknologi i forkant prøver vi hele tiden å ta neste steg for å utvikle neste generasjons ergonomiske mus.