En del av en helhet

Bærekraft handler om veldig mye mer enn bare materialvalg og transport. Alt henger sammen, og beslutninger vi tar i dag får konsekvenser for fremtiden. Det handler naturligvis om ansvar for jorden vår og miljøet, men også om å skape gode vilkår for medarbeidere, bidra til samfunnsnytte og fremme sunn forretningsvirksomhet. I Mousetrapper ønsker vi mer enn bare å ha en velformulert policy. Vi har et sterkt ønske om å være med og dra lasset.

Det er ikke enkelt. Rollen som produsent får konsekvenser som det kan være vanskelig å ha oversikt over. Men så langt det er mulig, ønsker vi å være en del av en helhet og ta vårt ansvar.

Nedenfor følger en kort oppsummering av hva vi gjør og hvordan vi tenker.


Hvordan kan en produsent i Sverige bidra til et bedre miljø?

Mousetrapper produkter er først og fremst designet for å vare lenge, men også for å redusere miljøpåvirkningen. Her er det ikke «bruk og kast» som gjelder. Produktene er enkle å rengjøre, og det er mulig å få reservedeler til løpende service og vedlikehold. Alt for å forlenge levetiden! Når produktene er utslitt, skal de kunne resirkuleres i størst mulig grad og på enklest mulig måte.

Våre leverandører finnes hovedsakelig i vårt nærområde og er valgt med omhu. Plastdelene fremstilles for eksempel i Estland og kretskortene i Sverige, noe som betyr mindre transporter. Vi har dessuten valgt leverandører som vi kan samarbeide nært med og kunne ha en reell innflytelse på. Vi holder selvfølgelig øynene konstant åpne for å finne funksjonelle og resirkulerbare materialer. Vi sørger også for at defekte plastdetaljer males opp og blir til nye produkter.

Sustainability Policy

Bærekraftsrapport

«Vårt oppdrag er å motvirke skade på mennesker og planeten ved å levere produkter som bidrar til bedre folkehelse og arbeider for en sirkulær økonomi.»

Hvert år publiserer vi vår bærekraftsrapport for å vise hvordan et teknologiselskap gjør sitt for å hjelpe planeten og dens innbyggere.

Les rapporten

Klikk her for å lese fjorårets rapport.

«Vi ønsker å være en god aktør i samfunnet og bidra med det vi kan som teknologiselskap.»


Anders Ehnbom, VD

De som jobber med og for oss skal trives

Mangfold er sunt. I Mousetrapper ser vi det som en fordel at alle kan bidra med ulike perspektiver og ulik kompetanse. Uansett kjønn, kultur, seksuell legning eller utdanning. Vi ser det som et viktig bidrag til vår konkurransedyktighet – som et globalt selskap er det en fordel å ha medarbeidere med ulik bakgrunn og erfaring.

Vi signerer naturligvis både FNs og ILOs traktater vedrørende menneskerettigheter og arbeidsforhold. Les mer i vår Code of Conduct.

Code of Conduct

Økologisk bærekraft


Økologisk bærekraft er en forutsetning for all utvikling og rammen vi må operere innenfor. For dette formålet jobber Mousetrapper konstant med klima, vann, materialer, energi og biologisk bevaringsarbeid.

Bærekraftig ledelse


God ledelse betyr også et helhetlig syn på bærekraft. Der bedriftsetikk, åpenhet, deltakelse, ansvarlighet, oppfølging og tilbakemelding er integrert i alle verktøy og prosesser.

Sosial bærekraft


Sosial bærekraft handler om livskvalitet og gode handelsforhold, sterk likestilling, like muligheter og ikke-diskriminering gjennom et attraktivt arbeidsmiljø som fremmer helse, sikkerhet, ferdigheter og mangfold.

Sunn forretningsvirksomhet gir langsiktige resultater

Selvfølgelig kan vi ta snarveier og kjøpe raske og enkle seire. I Mousetrapper ønsker vi imidlertid å tenke langsiktig. Kan vi utvikle konkurransedyktige produkter og jobbe for langsiktig profesjonelt samarbeid med våre partnere og leverandører, tror vi at belønningen er gode resultater i det lange løp. Vi ønsker å skape en kultur som bygger på åpenhet og tillit i disse relasjonene. Hvor vi kan stole på hverandre og sammen skape en sunn forretningsvirksomhet.

Bestikkelser er noe som forgifter forretningslivet og noe vi tar sterk avstand fra. Det gjelder også alle former for uetiske og ulovlige handlinger. Vi forventer selvsagt at våre partnere og leverandører har samme holdning som oss.

Har du spørsmål eller ideer som kan gjøre oss bedre? Da hører vi gjerne fra deg.

Bærekraft kan lett bli noe som krysses av på oppgavelisten. Vi ønsker ikke at det skal være slik, og vi tar gjerne imot hjelp fra deg. Vi forsøker hele tiden å utvikle virksomheten og produktene våre ut fra et helhetsperspektiv der miljø, økonomi og det sosiale går hånd i hånd.

Anders Ehnbom
VD, Mousetrapper