Get started with Prime

GJØR DET DIN EGEN
Omprogrammer knappene dine for å tilpasse Mousetrapper til dine behov – med MT Keys.

INSTALLASJON
Sett inn batteriet i batteriluken på produktets underside. Tilkoble deretter USB-kabelen for å lade batteriet til lysdioden lyser grønt. Koble deretter fra kabelen og gå inn i pc-ens Bluetooth innstillinger og tilkoble til «Prime ble». Mousetrapper er nå koblet til, og knappene brukes som vist i bildet.

LADING
Batteriet i Mousetrapperen må lades når LED-indikatoren blinker rødt. Koble til Mousetrapperen med den medfølgende USB-kabelen og la den lade inntil LED-indikatoren lyser med fast grønt skinn.

Tilpass knappene
…

Grunnleggende tips

PLASSERING
Plasser din Mousetrapper mellom deg og tastaturet. Mellomromstasten på tastaturet bør være plassert rett foran styrematten, som vist på bilde 1. Har du et lavt tastatur, feller du ut tastaturunderlaget som finnes under din Mousetrapper og legger tastaturet på den.

SCROLLING
Du scroller på styrematten ved å sette fingeren ved styremattens høyre kant. Du trenger ikke å trykke ned matten, men bare dra fingeren opp eller ned langs kanten avhengig av hvordan du vil scrolle.

VEKSLE MELLOM MAC OG PC
Produktet leveres innstilt for PC. For å bytte til Mac-modus trykker du samtidig inn den nedre høyre og den nedre venstre knappen (Copy og Paste) i 3–4 sekunder. LED- lampen blinker rødt for å bekrefte innstillingen. Prosedyren gjentas for å endre tilbake til PC-modus.

BYTTE AV PUTENE
Putene kan byttes når de blir slitte. Putene tas av ved å føre inn et flatt verktøy mellom rammen og Mousetrapperen og forsiktig lirke ut rammen/puten fra Mousetrapperen. Nye puter bestiller du via din forhandler eller direkte fra Mousetrapper.

Mousetrapper MT Keys

Tilpass knappefunksjoner

Vi forstår betydningen av å kunne få en opplevelse som passer for enhver bruker. På samme måte som visse mennesker vil ha skjermen i en spesiell vinkel eller bordet i en viss høyde, synes vi at det skal være enkelt å tilpasse sin mus. Takket være MT Keys kan du gjøre din Mousetrapper unik ved å tilpasse knappenes funksjoner slik at de passer for nettopp din arbeidsflyt.

MT Keys gjør jobben din foran datamaskinen enklere!

Opplev MT Keys

Vil du lagre denne informasjonen til senere?

Last ned Quickstart-guiden