Get started with Alpha

GJØR DET DIN EGEN
Omprogrammer knappene dine for å tilpasse Mousetrapper til dine behov – med MT Keys.

TILKOBLING VIA BLUETOOTH
Flytt strømbryteren på undersiden til ON. Et blinkende blått lys viser at Mousetrapper er detekterbar. Foreta parkobling via Bluetooth- menyen på PC-en. Når den er tilkoblet datamaskinen, blinker det blå lyset hurtig og stopper så å blinke.

TILKOBLING MED LEDNING
Koble den ene enden av den medfølgende kabelen til uttaket på venstre side av Mousetrapper og den andre enden til PC-ens USB-port.

LADING
Batteriet trenger lading når LED-indikatoren blinker rødt. Koble til Mousetrapper med den medfølgende USB-kabelen og la den lades opp. LED-lampen blinker grønt under lading og lyser fast grønt når ladingen er fullført.

Tilpass knappene
…

Grunnleggende tips

FASTVAREOPPDATERINGER
Sørg for at Alpha er oppdatert med den nyeste fastvaren. Fastvaren oppdateres ved å starte opp MT Keys med kabelen tilkoblet. Klikk på skyen i øvre del av MT Keys og følg instruksjonene. Under oppdateringsprosessen blinker LED-lampen rødt og grønt. Du må ikke koble fra kabelen under denne prosessen.

RULLING
Du ruller på styrematten ved å plassere fingeren i høyre kant av styrematten. Du trenger ikke å trykke matten ned, men bare dra fingeren opp eller ned langs kanten avhengig av hvordan du vil rulle.

BLUETOOTH-ENHETER
Mousetrapper Alpha kan pares med to separate enheter samtidig. Én på kanal 1 og én på kanal 2. Det betyr at du f.eks. kan bytte mellom datamaskin og smart-TV eller mobiltelefon. Hvis du vil bytte mellom kanalene, trykker du på Fn og Ch.1/F1 eller Ch.2/F2 samtidig. Under paring blinker LED-lampen blått for kanal 1 og dobbeltblinker blått for kanal 2.

Alpha husker og kobler automatisk til inntil fire enheter. Når du parer en femte enhet, slettes den eldste enheten fra minnet.

For å slette alle Bluetooth-enheter i minnet trykker du på Fn og Del samtidig som du klikker på styreplaten. LED-lampen blinker hurtig rosa for å bekrefte at minnet er slettet.

SKIFTE MELLOM MAC OG PC
Produktet leveres konfigurert for PC. For å konfigurere den for Mac trykker du på knappene nede til høyre og venstre (Kopier og lim inn) samtidig som du holder styreplaten nede i 3-4 sekunder. LED-lampen blinker hurtig rosa for å bekrefte innstillingen. Gjenta framgangsmåten for å bytte tilbake til PC-modus. LED-lampen blinker sakte rosa for å bekrefte innstillingen for PC-modus.

Mousetrapper MT Keys

Tilpass knappefunksjoner

Vi forstår betydningen av å kunne få en opplevelse som passer for enhver bruker. På samme måte som visse mennesker vil ha skjermen i en spesiell vinkel eller bordet i en viss høyde, synes vi at det skal være enkelt å tilpasse sin mus. Takket være MT Keys kan du gjøre din Mousetrapper unik ved å tilpasse knappenes funksjoner slik at de passer for nettopp din arbeidsflyt.

MT Keys gjør jobben din foran datamaskinen enklere!

Kom i gang med MT-Keys

Vil du lagre denne informasjonen til senere?

Last ned Quickstart-guiden