FAQ Prime

Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål for vårt produkt Prime.

+ Pekeren følger ikke med på skjermen når man beveger styrematten eller drar.

Det skyldes trolig at det har kommet støv eller rusk ned i Mousetrapperen og lagt seg ved avlesningen. I de fleste tilfeller er det enkelt å fikse dette selv.

Du trenger en sprayboks med trykkluft (kan kjøpes hos de fleste kontorvarehus og elektronikkforhandlere). Følg deretter trinnene nedenfor.

 • Koble Mousetrapperen fra datamaskinen.
 • Still enheten på høykant
 • Trykk og hold inne styrematten og i glipen som oppstår, blåser du rent med trykkluften.
 • Vent i ca. 5 minutter slik at eventuell kondens kan forsvinne.
 • Koble til igjen og jobb som vanlig og se om problemet har forsvunnet.

+ Mousetrapperen kan ikke brukes trådløst (gjelder modellene: Prime)

For å arbeide trådløst med Mousetrapperen kobler du til i USB-mottakeren, som sitter i et rom på undersiden av Mousetrapperen, i en ledig USB-port på datamaskinen.

På Mousetrapper Prime starter trådløs modus direkte.

Koble deretter fra USB-kabelen og kontroller at Mousetrapperen fungerer trådløst. Kjør trådløst til lysdioden begynner å blinke rødt. Da er det på tide å lade batteriet og du kobler da til USB-kabelen igjen. Du kan naturligvis fortsette å arbeide som vanlig mens enheten lades. Når lysdioden lyser med fast grønt skinn, er ladingen fullført. Når du kobler fra USB-kabelen, skal lysdioden slukne helt.

+ Jeg kan ikke bruke kant-scrollen på Mousetrapperen.

Mousetrapperen har en kant-scroll på den høyre kanten av styrematten. Slik aktiverer du scrollen:

  • Med styrematten stille, plasser en finger langs den høyre kanten der en IR-lysstråle løper ovenfra og ned. Når lysstrålen brytes, aktiveres scroll-modusen.
  • Scroll dit du skal og løft fingeren. Scrollen deaktiveres etter ca. 1 sekund.
  • Scroll videre ved å gjenta det første trinnet. (Matten stille, løft fingeren og i en bevegelse, plasser den ved kanten av plastrammen og dra matten opp eller ned.)

Det kan ta litt tid å venne seg til denne teknikken hvis man ikke har arbeidet med den tidligere. Hvis brukeren vil scrolle på en annen måte, finnes det også knappefunksjoner for dette.

Se konfigurering av knapper for den aktuelle modellen.

+ Det fingerer ikke å koble Mousetrapperen til datamaskinen, ingen livstegn.

Det skyldes trolig at det har kommet støv eller rusk ned i Mousetrapperen og lagt seg ved avlesningen. I de fleste tilfeller er det enkelt å fikse dette selv.

Du trenger en sprayboks med trykkluft (kan kjøpes hos de fleste kontorvarehus og elektronikkforhandlere). Følg deretter trinnene nedenfor.

 • Koble Mousetrapperen fra datamaskinen.
 • Still enheten på høykant
 • Trykk og hold inne styrematten og i glipen som oppstår, blåser du rent med trykkluften.
 • Vent i ca. 5 minutter slik at eventuell kondens kan forsvinne.
 • Koble til igjen og jobb som vanlig og se om problemet har forsvunnet.

+ Det virker som noen av Mousetrapperens knapper ikke har noen funksjon.

For å sjekke hvilke funksjoner som ligger på respektive knapp, laster du ned og installerer appen vår eller bruker den direkte i nettleseren.

+ Hvordan skifter jeg håndleddsputer på Mousetrapper?

På modellene Prime er det mulig å skifte håndleddsputene hvis de blir slitt. Nye puter kan kjøpes hos forhandlerne våre og direkte via Mousetrapper. Kontakt oss hvis du ønsker hjelp til å bestille nye håndleddsputer.

Slik gjør du
Det sitter en ramme rundt putene. Begynn med å lette på disse. Det kan gjøres for hånd, eller du kan bruke en smal gjenstand. Bend innsiden av rammen forsiktig opp, ta ut den gamle puten og sett inn den nye. Trykk deretter rammen tilbake slik at alle fester knepper på plass.

+ Batteriet lader ikke lenger eller har utvidet seg.

Vi bruker samme type batteri som i de fleste mobiltelefoner i dag. Holdbarheten varierer avhengig av bruk. Batteriet har 6 måneders garanti.

Hvis batteriet har utvidet seg slik at batteriluken er vanskelig å lukke, skal batteriet straks kobles fra og leveres til batterigjenvinning. Ikke forsøk å lukke luken med makt hvis batteriet ikke får plass. Det er naturligvis mulig å jobbe uten batteri – du bruker da USB-kabelen som følger med.

Skift batteriet
Nye batterier kan kjøpes hos de fleste Mousetrapper-forhandlere samt direkte fra oss.
På Mousetrapper Prime er det enkelt å skifte batteriet selv, da det sitter under en batteriluke som er enkel å åpne uten verktøy.

+ Jeg ønsker å stille om Mousetrapper Prime til Mac.

Hold nede de 2 nedre store knappene og styreflaten i ca. 4 sek. LED blinker når du bytter til Mac.

Hvis du vil sette den tilbake til PC-modus, gjør det samme som ovenfor og LED-en bekrefter med blinkende lys.